Kedves gyerekek! Tisztelt kollégák! Tisztelt szülők!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, titeket a Győrteleki Fekete István Általános Iskola a

hagyományoktól eltérő tanévnyitó ünnepségén. A koronavírus járvány miatt hoztuk meg azt a döntést, hogy a

tanévet osztálytermi keretek között, iskolarádiós formában rendezzük meg. A járvánnyal kapcsolatos fontos

tudnivalókról a későbbiekben lesz majd szó.

Kedves Gyerekek! Véget ért a nyár, hamar elszálltak a szünidő gondtalan napjai. Talán többen vártátok is már,

hogy megszólaljon az első csengőszó, amely a vakáció végét és egyben az új, a 2020/2021.tanév kezdetét jelzi.

Tulajdonképpen a tavalyi tanévben a hagyományos oktatás már március 16-án befejeződött a digitális oktatás

bevezetésével. Az online formában történt tanítás tapasztalatait igyekszünk hasznosítani az új tanév

tervezésekor és megvalósítása során.

Lehet, hogy van köztetek olyan tanuló is, aki örül az új tanévnek, de biztosan van olyan is, aki egy kicsit

szomorkodik, mert véget ért a szabadság. Akár örömmel, akár ha egy kicsit félve is nézünk a következő tanítási

év elé, mindenképpen arra kell gondolnunk, hogy minden új ismeret, minden új élmény, minden új tapasztalat

sokkal értékesebb és jobb emberré fog tenni bennünket. Bízom benne, hogy a hagyományos iskolai tanítási

forma megmarad végig a tanév folyamán.

Amikor júniusban a nyári szünetre elbúcsúztunk egymástól így engedtem mindenkit útjára: mindenkit

visszavárunk. Örömmel tapasztaltam, hogy mindannyian itt vagytok-egészségesen. Remélem mindenki-

gyerekek, pedagógusok, szülők-kipihenten, élményekkel gazdagodva és energiával feltöltődve néz az új tanév

elé.

Néhány gondolat a szünidő történéseiről. A nyár folyamán felújítási, karbantartási munkálatok történtek az

intézményben. Megtörtént a tantermek, a mosdók, az öltözők festése. Egy emeleti tanterem elkopott,

balesetveszélyes padlózatát korszerű, laminált padlóra cseréltük. Karbantartónk, Bétéri Miklós és a takarítók:

Diniszné Jolika, Murzsáné Irénke és Jónásné Tímea egész nyáron dolgoztak, festettek, takarítottak, hogy az

intézmény gyerekek fogadására alkalmas legyen. Köszönet nekik ezért a nagy munkáért. Karbantartási,

felújítási munkákra mintegy 400 ezer forintot költöttünk a nyáron. Ezt az összeget a fenntartó Mátészalkai

Tankerületi Központ biztosította. A szakmunkákat saját erőből végeztük, így körülbelül ugyanennyi pénzt

sikerül megtakarítanunk. A tanév végén és az elmúlt héten megtörtént az intézmény fertőtlenítő takarítása.

Készen állunk tehát a tanulók fogadására. Olyan körülményeket teremtettünk, amelyek alkalmasak arra, hogy

gyermekeink és dolgozóink biztonságos környezetben végezhessék munkájukat. Technikai feltételeink a tanév

megkezdéséhez adottak, rendelkezésre állnak azok az eszközök és infokommunikációs technológiák, amelyek

lehetővé teszik a tanév folyamán az eredményes oktató-nevelő munkát. A pedagógusok pedig rendelkeznek a

megfelelő szaktudással ezek alkalmazásához.

Mindenkit arra kérek, hogy az iskola értékeit, megújult arculatát kellő körültekintéssel óvja és védje!

Augusztus 25-én alakuló értekezletet tartottunk. Ezt követően az osztályfőnökök szemléltető eszközökkel,

díszítéssel tették tanulásra alkalmassá a tantermeket. Augusztus 28-án tanévnyitó értekezlet került

megrendezésre; ezen meghatároztuk az előttünk álló feladatokat. Ami a személyi feltételeket illeti: a nyár

folyamán 4 új tanuló érkezett. Júniusban 10 nyolcadikos ballagott, elsőseink létszáma 11 fő, jelenlegi

tanulólétszámunk 92 fő. Gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 4 tanuló, hátrányos

helyzetű:9,halmozottan hátrányos helyzetű: 62 tanuló. A roma kisebbséghez a gyermekeink 90 %-a tartozik. A

tanuló szociokulturális és anyagi helyzete nagymértékben meghatározza az intézményben folyó oktatást-

nevelést. Igyekszünk a tanulók képességeinek megfelelő, differenciált ugyanakkor hatékony és eredményes

tanítási módszereket alkalmazni.

Személyi feltételek:

A tavalyi évhez hasonlóan a fenntartó ismét engem bízott meg az intézményvezetői feladatok ellátásával. A

június 8-i záróvizsgám után kaptam meg a közoktatási vezetői diplomámat, így terveim között szerepel az

intézmény hosszútávú vezetése. Helyettesemmel Nagyné Szabó Erzsébettel folytatni fogjuk a megkezdett

munkát. Ehhez kérem a fenntartó, munkatársaim, intézményi partnereink és a szülők támogatását! A szülőket

nyomatékosan kérném az együttműködésre és a jó partneri viszony kialakítására, hiszen mindannyiunknak az

a közös célja, hogy a ránk bízott gyermek értékes, szakmai tudással és emberi értékekkel rendelkező felnőtté

váljon.

Iskolánkban 11 főállású és 3 áttanító és 1 óraadó pedagógus fog dolgozni. Az oktató-nevelő munkát pedagógiai

asszisztens, az adminisztrációt iskolatitkár segíti. A működtetést karbantartó és három fő takarító végzi-

közülük egy a közmunka program keretében. Így személyi feltételeink adottak az eredményes működéshez.

Ismertetném az osztályvezetők és a tantermek beosztását:

-1. osztály: Mursáné Piros Anita-3.terem

-2.o.: Szűcs Enikő-2. terem

-3. o.: Hegyaljainé Bodó Gyöngyi-1.terem

-4. o: Kiss Enikő-7.terem

-5.o.: Szabóné Kósik Andrea-4.terem

-6.o.: Papp Csilla-5.terem

-7. o.: Szalacsiné Katona Klára-6. terem

-8. o: Birta Andrea-8. külső terem

- napközi 1-2.o. Szalacsiné Katona Klára-2. terem

- napközi 3-4.o. : Csizmadiáné Bocz Anikó-2. terem

-tanulószoba: 4.terem-a kollégák között felosztva

Az eredményes oktató- nevelő munkát a szakos ellátottság biztosítása érdekében szomszédos iskolákból

érkező áttanítók segítik. Ők a következők:

- Vezse Gábor (matematika 5-6.o.)-Tyukod

-Korponainé Szalacsi Beatrix (term.ism.5-6. o.)-Kocsord

-Kondor János (földrajz 7-8., tört.8.)-Kocsord

-Orosz Edit-gyógypedagógus-Mátészalka

Mindannyiukat ismerjük a tavalyi évről, úgy gondolom, hogy itteni munkatársaimmal együtt nagy

szakértelemmel és elhivatottsággal fogják tanítani a győrteleki gyerekeket.

Kedves Szülők!

Ebben a tanévben minden gyermek térítésmentesen kapja a tankönyveket, amelyek rendben megérkeztek és

kiosztásra kerültek. A tanév végén a tankönyveket be kell szednünk. Ezért kérem hogy a tankönyvek állapotára

fokozottan ügyeljenek. A tárgyi feltételek megteremtéséhez kapcsolódik az az örvendetes tény, hogy tanulóink

tanévkezdésre tanszercsomagot kaptak, ezzel a szülők anyagi terheit csökkentettük. A HH és HHH tanulók a

fenntartón keresztül, európai uniós forrásból jutottak tanszerekhez. Az ebből kimaradó 17 tanuló pedig

felajánlás segítségével jutott tanszerekhez 5000 ft/tanuló értékben. Köszönet illeti az önzetlen és nagylelkű

támogatásért Keresztiné Szemán Szilvia református lelkipásztort. Minden tanulót és szülőt arra kérek, hogy

vigyázzanak a kapott írószerekre, mert a tanév folyamán újabb tanszercsomagot már nem osztunk.

A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők térítésmentesen napi háromszori

étkezést kapnak. Folytatódni fog az iskolatej és iskolagyümölcs program is. Folytatni kívánjuk a 7-8. osztályos

tanulók részvételét az Útravaló ösztöndíjprogramban. Minden pályázati lehetőséget ki fogunk használni, amely

elősegítheti az intézmény fejlődését. Meg fogjuk szervezni hagyományos ünnepségeinket, melyekbe szeretnénk

bevonni minél nagyobb arányban a szülőket is. Ezzel javítjuk majd a szülői ház és az iskola kapcsolatát.

A tavalyi évhez hasonlóan már csak elektronikus naplót fogunk használni, ellenőrző könyvet sem osztunk,

szülői kérésre minden hónap 5-ig kinyomtatjuk a tanuló előző havi jegyeit az elektronikus naplóból.

Hangsúlyozom: csak szülői kérésre. Minden további tudnivalót az osztályfőnökök mondanak el. A szülőktől az

eredményes oktató nevelő munka és gyermekek érdekében ismét csak megértő segítséget és támogatást

szeretnék kérni.

Kedves Tanulóink!

Számotokra véget ért a nyári vakáció. A pihenés és a szórakozás napjait felváltja a tanulás, a munka. Remélem

a nyári hónapokban sikerült számos élménnyel gazdagodni, kipihentétek az elmúlt tanév fáradalmait és

megújulva tudtok legfontosabb feladatotokra, a tanulásra figyelni. A mai nap legyen egy kis ráhangolódás,

holnaptól már elkezdődik a rendszeres munka. Azt kérem tőletek, hogy szorgalmasan és rendszeresen

készüljetek, a tanítási órákon aktívan vegyetek részt. Magatartásotok pedig legyen példamutató. A nagyok

mutassanak jó példát ebben a kisebbeknek, az alsósok pedig mindenben fogadják meg a tanítóik jó tanácsait.

Mert mindannyian azért dolgozunk, az a célunk, hogy a jövőben sikeres és boldog felnőttekké váljatok. Ehhez

kívánok nektek sok erőt és kitartást és mindenekelőtt jó kedvet!

Olyan iskola létrehozása a célunk, amely beteljesíti elsődleges feladatát-a ránk bízott gyermekek

képességeiknek megfelelő oktatását és nevelését. Mindezt pedig nyugodt körülmények között, elkötelezetten

és jó kedvvel szeretnénk megvalósítani. Fontos a tanulók, a pedagógusok és minden dolgozónk lelki és fizikai

jólléte. Többek között ezért pályáztunk ismét a Boldog Iskola címre, amelyet ismét sikerült elnyernünk. Erre az

eredményre büszkék vagyunk. A program a harmadik osztályt fogja érinteni, de egy pedagógus

továbbképzésével újabb tanulókat fogunk bevonni a programba.

További terveink között szerepel az iskolánk tanulói neveltségi szintjének javítása. A vírusjárvány miatt az

előző tanévben elmaradt, de ebben a tanévben szeretnénk programot indítani, amelyben versenyt hirdetünk a

legjobb osztály és tanuló címért, amely magában hordja a szép beszédet, a viselkedést, a tisztaságot, az

igazolatlan hiányzást és a tanulmányi eredményt is. Remélem terveink valóra válnak és tanulóink neveltségi

szintje javulni fog. Ezen célok eléréséhez kérném a szülők, intézményi partnereink, de mindenekelőtt a tanulók

együttműködő segítségét.

Kedves első osztályosok!

Most egy új világba léptek a tanulás és tudás világába.. Az óvodai játékos napokat mostantól felváltja az

ismeretszerzés feladata. A tanító néni bevezet titeket az írás-olvasás-számolás tudományába, majd évről évre

egyre több tudásra tesztek szert: megtanultok írni olvasni,számolni, megismerkedtek a számítógéppel,

felfedezitek a növények és állatok világát és még számtalan hasznos ismeret birtokába juthattok, megnőttök,

megerősödtök majd. Nemsokára iskolánk polgáraivá fogadunk titeket. Ezzel hosszú útra léptek, amely nyolc

évig tart majd. Remélem, hogy ezen az úton sikerrel veszitek majd az akadályokat és sok örömben és

élményben lesz részetek! Isten hozott titeket a Győrteleki Fekete István Általános Iskolában! Meglátjátok itt

mindenki szeretettel fogad majd titeket! Jó Tanulást kívánok!

Utoljára egy nagyon fontos feladatomnak teszek eleget. Ismertetem a Győrteleki Fekete István Általános

Iskolában bevezetésre kerülő járványügyi rendszabályokat. Az iskolába csak a tanulók, a pedagógusok és az itt

dolgozók léphetnek be. Reggel a szülő csak a bejáratig kísérheti gyermekét-az épületbe nem léphet be. A

bejáratnál csengőt helyeztünk el. Ezzel lehet jelezni a belépési szándékot és ezzel jelezzék délután, ha el akarják

vinni gyermeküket a napköziből. Különlegesen kivételes helyzetben ügyintézés vagy külsős munka céljából

érkezők számára az orrot és szájat eltakaró maszk, sál vagy kendő viselése kötelező. Az iskolába csak

egészséges, láztalan gyermek és dolgozó léphet be. Ezt a bejáratnál lázméréssel ellenőrizzük. Ha valakinek a

láza meghaladja a határértéket, akkor gyermek esetében haladéktalanul értesítjük a szülőt és az iskolaorvost.

A szülő felelőssége az, hogy gyermekét csak teljesen egészséges állapotban engedheti iskolába. Ha a szülő a

gyermekén koronavírusos tüneteket észlel és a vizsgálat a fertőzést igazolja, akkor azonnal értesítenie kell az

iskolát, hogy a kontaktkutatás mihamarabb elvégezhető legyen. Az iskolába belépés csak kézfertőtlenítés után

lehetséges-a fertőtlenítő folyadék a bejáratnál van elhelyezve. Tanítás előtt, napközben és tanítás után

folyamatosan fertőtlenítünk az épületben-különös tekintettel a közös helyiségekre (öltözők, mosdók). Jó idő

esetén a szünetekben mindenki kimegy az udvarra és a testnevelés órákat is a szabadban tartjuk. Ha rossz az

idő a szünetet minden tanuló a saját tantermében tölti, csak mosdóba és egyesével mehet ki. Más osztályok

tantermébe bemenni tilos. A tanulók csoportosulását kerülni kell, az ülésrend kialakításakor igyekszünk

megteremteni a tanulók közötti 1,5 m-es távolságot. Napközben mindenki többször alaposan mosson kezet a

kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal. A szabályok betartása a tanulók felelőssége, melyet az ügyeletes nevelő

ellenőriz. Ebédeléskor az ebédlőben maximum 28 tanuló lehet, egy asztalnál két gyermek átlósan foglalhat

helyet. A dolgozók és tanulók részére a maszkviselés nem kötelező, de lehetőség van rá-egyéni döntés szerint.

Nyomatékosan kérem, hogy a kötelező járványügyi szabályokat mindenki tartsa be! Ezt szigorúan ellenőrizni

fogjuk. A szabályok szándékos megszegése fegyelmi eljárást von maga után. Azt kérem, hogy mindenki vegye

nagyon komolyan a mostani helyzetet, mert a vírus köztünk van és az eddigi legnagyobb mértékben terjed.

Közös érdekünk, hogy vigyázzunk egymásra!

Kedves Szülők! Kedves Kollégák! Kedves Gyerekek!

Az előttünk álló tanévhez sok sikert, erőt és mindenekelőtt nagyon jó egészséget, kitartást kívánok!

Ezzel a 2020-2021. tanévet a Győrteleki Fekete István Általános Iskolában hivatalosan megnyitom!

Győrtelek, 2020. szeptember 1.

Bernáth Lajos, intézményvezető

Győrteleki Fekete István Általános Iskola

Tanévnyitó köszöntő